TAKSIKRING

Utstyr

Vi leverer og monterer taksikringsutstyr som stige-trinn, takbro, takplattform og snøfangere. Hvis du vet hvilken takstein / taktype du har så skal vi hjelpe deg med resten.

Krav til sikring

Brannsjefene i Haugesund og på Karmøy har besluttet at gjeldende praksis med feiing fra sotluken, dvs. luken i bunn av skorsteinen, skal opphøre. Dette gjøres for at feierne skal ha et trygt arbeidsmiljø, og for at feiing og tilsyn skal kunne utføres på en best mulig måte.

Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Ugyldig inndata

Kontakt oss

Årabrotsveien 19 e, 5515 Haugesund

Søk