PVC MEMBRANER

PVC Membraner for:

Tak

Terrasser og balkonger

Trafikkerbare tak

Radeon sperre

Beplantede tak

Takbelegg

PVC Membraner som de fleste kjenner som sarnafil har mange bruks områder. De fleste kjenner dette best som et tak belegg, men det har mange bruksnyttige områder. Vi benytter flere produsenter for overnevnte bruksområder, Ektafol, Sika og Renolit, men henholdsvis Ektafol som produseres av Protan AS.

Arbeidsmetode

PVC membraner sveises med varm luft og ikke åpen flamme. Dette er svært gunstig med tanke på brannfare. PVC membraner har en svært lang levetid og er veldig enkel å vedlikeholde og reparere om det skulle oppstå lekkasjer, og lignende.

Utførelse

Vi er ikke en typisk pvc taktekker bedrift som har dette som hovedfokus, men alle våre ansatte har gjennomført skole med praktisk eksamen for utførelse av denne type oppdrag.

Vi er en blikkenslager bedrift 100% uten unntak, og har tilegnet oss dette fagområde i tillegg. Fagområdet blikkenslager og tekking av PVC membraner går som hånd i hanske. Det skal alltid produseres og monteres en rekke beslag i forbindelse med tak eller terrasse/balkong pvc membraner. Derfor leverer vi også denne tjenesten.

Membrantyper

Hvert bruksområde har forskjellig membran typer, og det er også forskjeller på kvaliteter innen de forskjellige bruksområdene. Derfor er det viktig å informere om bruken og om eventuelt fremtidig bruk.

Man bruker eksempelvis PVC membran som tette-skikte for å legge fliser, direkte på membranen. Membranen limes da direkte til underlaget (for eksempel betong). Dette krever selvsagt at det ikke er for høy fuktighet i underlaget.

En terrasse/balkong med treverk som underlag, benyttes det varmluft og mekanisk innfestning. Man bruker da et belegg som kan tåler persontrafikk. På tak benyttes samme type montasje men med en annen type membran.

 

Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Ugyldig inndata

Kontakt oss

Årabrotsveien 19 e, 5515 Haugesund

Søk