BOLIGVENTILASJON

Luftkvalitet

Balansert ventilasjonsanlegg fungerer slik at et viftesystem med tur- og returkanaler leverer frisk renset luft og trekker ut brukt luft. Normalt blir 60-90 % av varmen som trekkes ut tatt vare på i en varmegjennvinner, slik at tilført friskluft ikke behøver forvarme.

Ventilasjon

For å oppnå sirkulasjon av luft leveres tilluften med ca 2-3 grader lavere temperatur (kald luft synker mens varm luft stiger og omvekslinger oppstår). Systemet krever at boligen for øvrig er tett, slik at all ventilering skjer i kontrollert form gjennom kanaler, og ikke gjennom spalter i vinduer eller gjennom ventiler i vegger.

Fordeler/ulemper

Fordelene med et slik anlegg er kontroll på friskluft/luftmengder, at det tar vare på 60-90 % av varmen som suges ut, reduserer faren for kondens og fuktskader, samt at økt utskifting av luft begrenser mengden av radon – hvor den finnes. Ulempene er at anlegget krever forholdsvis høy investering, samt at det kan være komplisert å installere i eksisterende hus.

Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Ugyldig inndata

Kontakt oss

Årabrotsveien 19 e, 5515 Haugesund

Søk